Okamžik Sádla

Archivní záznam 14/03/12

Záznam autorského večera Jiřího Sádla, biologa se zálibou mj. v rostlinné sociologii, dynamice postrustikální krajiny, nepřírodních biotopech, či cenogenezi. Autora četných esejů a knihy Prázdná země (Dauphin, 2007), oceněné v čtenářské soutěži Lidových novin. Večerem provázela kritička a básnířka Dora Kaprálová.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku