Karel Hvížďala a Jiří Přibáň: Tyranizovaná spravedlnost (31. 10. 2013)

Archivní záznam 06/11/13

Karel Hvížďala vedl téměř deset let rozhovory s Jiřím Přibáněm, profesorem právní filozofie a sociologie na Cardiff University ve Walesu (Velká Británie). Věnovali se především stavu naší společnosti v oblasti práva, roli soudce, ne/profesionalitě politiků, postavení a roli Evropy ve světové politice. Výsledkem této debaty je knižní rozhovor Tyranizovaná spravedlnost, který oba autoři představili během literárně-diskusního večera.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku