Michas Kukobaka: Neohrožovat společnost svými názory! (19. 8. 2015)

Archivní záznam 08/09/15

Michas Ignatěvič Kukobaka se narodil v roce 1936 v běloruském městě Babrujsk, kde se vyučil elektrikářem. Několik let pracoval na stavbách a v továrnách v celém Sovětském svazu. V srpnu 1968 Michas Kukobaka otevřeně vyjádřil svůj nesouhlas s vpádem vojsk Varšavské smlouvy na území Československa předáním dopisu československému konzulovi v Kyjevě...

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku