Česko na evropské křižovatce (zahájení a 1. panelová diskuse)

Archivní záznam 15/05/18

Zahájení: Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, a Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice. Úvodní řeč pronesl reportér, dokumentarista a režisér Janek Rubeš. Panel I. K čemu je nám Unie? Během čtrnácti let členství v Evropské unii zde země střední a východní Evropy nalezly ochranu před hospodářským, politickým a bezpečnostním chaosem, typickým pro transformující se společnosti. Využíváme výhod společného trhu, volného pohybu, pracovních příležitostí i vzdělávacích možností. Některá očekávání se však nenaplnila. Nebyla vymýcena korupce, klientelismus a zneužívání moci, životní standard stále nedosahuje úrovně západních zemí EU. Mnozí Středo- a Východoevropané se hlásí k hodnotám svobody, demokracie a lidských práv, ale často mají problém s přijímáním postmoderních hodnot multikulturalismu a politické korektnosti a mají pocit, že při diskusích o dalším směřování EU není jejich hlas brán náležitě v úvahu. Nejen těmto tématům byl věnován první diskusní panel konference. Hosté: Roman Joch – Občanský institut; Lukáš Kovanda – ekonom, CYRRUS; Mikuláš Minář – Milion chvilek pro demokracii; Prokop Ondráček – Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Moderovala Světlana Witowská.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku