Inženýři humanity: Americká pomoc v Československu po 1. světové válce – Panel II

Archivní záznam 18/12/18

Ke stému výročí vzniku Československa a navázání novodobých československo-amerických vztahů si zaslouží své připomenutí humanitární a rozvojová pomoc, jež Spojené státy americké nově vzniklému československému státu v prvních letech jeho existence poskytly. Ve dvou panelech jsme otevřeli debatu nad významem působení amerických neziskových, dobrovolnických a pomocných misí a organizací v Československu, zhodnotili jsme jejich odkaz v rámci širšího pojmu „amerikanizace“ Československa, diskutovali jsme také o politické pozadí jejich působení. Zmíněna byla také spolupráce mezi československou a americkou stranou, hodnoty, ideály a know-how, které sem přinesly například Hooverova potravinová pomoc, křesťanské organizace YMCA a YWCA, Americký Červený kříž a mnohé další. II. panel na téma: „Amerika v Československu“: americké neziskové organizace a rozvoj občanského sektoru v Československu po 1. světové válce. Hosté: Milada Polišenská, Petr Chlápek, Růžena Zaoralová, Roman Zaoral a Marek Skovajsa. Moderovala Jana Čechurová.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku