Milan Šimečka hovoří s Jacquesem Rupnikem

Archivní záznam 14/03/20
Rozhovor Milana Šimečky s Jacquesem Rupnikem pro dokumentární cyklus BBC Other Europe (Jiná Evropa), pořízený v lednu roku 1988. Více viz www.othereurope.com

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku