Vytěsněná Evropa čili evropská „východní otázka“

19/11/20

Nakladatelství Academia právě vydalo knihu Vytěsněná Evropa? Kontexty a perspektivy evropské „východní otázky“. Autorský tým se v ní zabývá částí kontinentu, která sice geograficky leží v Evropě, ale po rozpadu sovětsko-ruského impéria geopoliticky uvízla kdesi mezi Západem a Východem. Tři desetiletí po pádu komunismu a konci sovětsko-ruské hegemonie je onen region, zahrnující některé postsovětské republiky a část bývalé Jugoslávie, jakousi „vytěsněnou Evropou“. Kam míří Ukrajina, Bělorusko a Moldavsko? Jaká je budoucnost Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu? Jaký vývoj můžeme očekávat v zemích západního Balkánu, tj. v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu, SeverníMakedonii a Srbsku? Jakou úlohu zde sehrávají Rusko, Čína, Turecko či Írán? Hosté: Petr Hlaváček (FF UK/FLÚ AV ČR), Jaroslav Kurfürst (MZV) a Michael Romancov (FSV UK/MUP). Debatu moderuje Jáchym Topol.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku