Transdisciplinární konference na počest Ivana M. Havla​ - 1. Vědomí, přirozená a umělá inteligence

11/11/21

Když letos zemřel Ivan M. Havel, uvědomili jsme si opravdu naplno – my, kdo jsme ho znali a kteří jsme s ním tak či onak spolupracovali – jak mimořádnou osobnost jsme ztratili. „Nejvíc ho, myslím, bavilo sedět u stolu a poslouchat, jak se respektovaní vědci hádají. A jak z té hádky pozvolna vyvstává nějaké zásadní téma, jak se z ní rodí myšlenka,“ napsal ve své vzpomínce David Storch, který po něm na dlouhou řadu let převzal ředitelování Centra pro teoretická studia.

Abychom uctili Ivanovu památku a připomenuli si jeho jedinečnou úlohu, rozhodli jsme se uspořádat vědeckou konferenci, které by se snad on sám rád zúčastnil – tedy nepříliš formální debatu k tématům, která mu byla blízká, v prostorách, kde by nejspíš on také rád seděl, s lidmi nejrůznějších oborů, se kterými si rád povídal. Fascinovaly ho možné souvislosti mezi různými vědními obory, což ho mimo jiné znovu a znovu přivádělo k radikální vědecké sebereflexi. Konference by měla pokrýt čtyři oblasti, kterým se Ivan M. Havel dlouhodobě věnoval nebo ke kterým nedávno významně přispěl:

⏱ 9:20

Vědomí, přirozená a umělá inteligence

Umělá a možná i přirozená inteligence je optimalizačním algoritmem, který si na cestě za svým cílem zjednává různé kognitivní funkce, mentální modely či schopnost jazyka. Zjednává si takto i vědomí? A pokud ano, jaké potom bude vědomí budoucí umělé superinteligence? Jan Romportl, moderátor Jiří Horáček Radek Schuster diskuse k 1. bloku

⏱ 10:50

Na rozhraní jazyka, vědy a umění

Široká verze transdisciplinarity: vzájemné vztahy vědy a umění jakožto různých forem tvůrčí činnosti. Komparace jejich přístupů a způsobů vyjadřování – „jazyků“. Praxe literatury, divadla či architektury a jejich teoretická reflexe. Cyril Říha, moderátor Michal Ajvaz Radka Denemarková Monika Mitášová diskuse k 2. bloku

⏱ 13:30

Antropocén Člověk a příroda ve (staro)nových souvislostech.

Antropocén jako popis stavu světa i sdílený objekt přírodních a společenských věd. Lokální a globální ve „věku člověka“. Anna Kvíčalová, moderátorka Petr Pokorný Radan Haluzík Eliška Fulínová diskuse ke 3. bloku přestávka na kávu

⏱ 15:00

Setkávání na přechodu Fifi a Scifi.

Myšlenky zrající na stromech. Fázové přechody. A na závěr slovo o transdisciplinaritě IMH. Jan Palouš, moderátor Kateřina Trlifajová Roman Kotecký Martin Palouš diskuse k 4. bloku

Zakončení: Petr Pokorný a Ivan Chvatík Pořádá Knihovna Václava Havla, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Fakulta humanitních studií UK, časopis Vesmír.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku