Tajemství naší doby – Rusko prizmatem halucinace (11. 5. 2016)

Archivní záznam 12/05/16

Týden před vernisáží výstavy ruského umělce a absolventa pražské AVU Pavla Pepperštejna v ostravském Centru současného umění PLATO jsme nahlédli mj. do jeho románu, který dosud nebyl zveřejněn: jmenuje se Tajemství naší doby a Pepperštejn v něm líčí ruskou realitu způsobem, který v dosavadní literatuře nemá obdoby.

Vnímání skutečnosti prostřednictvím změněných stavů vědomí má dalekosáhlou tradici v ruském modernismu, ale i ve středověkých spisech nebo v pozdně sovětských a postsovětských projektech radikálních umělců a performerů a samozřejmě v šamanských, psychoanalytických, hypnotických a jiných léčebných metodách. Pepperštejn ve svých literárních a výtvarných cyklech propojil řecké mýty s Malevičovým suprematismem a vzdálenou budoucnost s pradávnou minulostí. Odkud se bere a k čemu odkazuje umělecká metoda autora, jenž roku 1991 uslyšel v hlase Václava Havla Křemílka a Vochomůrku?

Třetí večer rusisty Tomáše Glance (Universität Zürich) z přednáškového cyklu Živé duše II: současná ruská kultura slovem a obrazem.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku