Marie Šabacká: „Téma klimatické změny není politické, ale jde o téma vědecké a celospolečenské.“

08/12/22

O dopadech klimatické změny je slyšet každý den a dotýkají se každého člověka, přesto je to téma, které ve velkém společnost rozděluje. Bohužel byl promeškán potřebný čas pro zavedení relativně bezbolestných opatření a nastartovaly se tak přírodní změny, které už nepůjde zvrátit. Jedinou cestou ven je odklon od fosilních paliv a modernizace všech lidských odvětví. Jedině tak bude možné předat udržitelnou Zemi dětem a vnukům.

O vědeckých faktech, dopadech klimatické změny život i osobních zkušenostech z pobytů v Arktidě v přednášce mluví Marie Šabacká, česká bioložka zaměřující se na výzkum polárních oblastí.

Klíčová slova

Seriál: Svobodná akademie

Cyklus přednášek, v němž přední čeští i zahraniční intelektuálové a intelektuálky vybírají z pěny dní nadčasová témata, která přesahují každodenní problémy společnosti. Nabízejí souvislosti, hledají linie rozpadu, ale i pevné body, ostrovy a pevniny v dramatické proměnnosti 21. století.


Zpět na úvodní stránku