„Sexuální výchova může být i nástrojem propagandy“ | Přednáška Dua docentky pro Svobodnou akademii

28/05/24

Kdo a proč hrozí „genderovou ideologií“. Příklad sexuální výchovy, její historie a konkrétní praxe na českých školách Otázky genderu a sexuality nejsou jen záležitostí individuální identity, ale užitečným indikátorem otevřenosti a demokratičnosti dané společnosti. V současném Česku i za jeho hranicemi se mobilizují antidemokratické a krajně-pravicové síly kolem údajné hrozby „genderové ideologie“. Nejde jim jen o potlačení práv konkrétních skupin, ale o rozvrácení principů demokratického uspořádání.

Přednáška ilustrovala tyto procesy na příkladu sexuální výchovy a ukázala, jak je obsah vzdělávání spjat s dobovým sociálně politickým kontextem a jak historický vývoj od dob socialismu ovlivnil slabé ukotvení předmětu vychovávajícího k sexuálním, partnerským a rodičovským vztahům.

Lucie Jarkovská a Kateřina Lišková začaly vystupovat jako Duo docentky v roce 2019, kdy spolu poprvé popularizovaly feminismus a výzkum zaměřený na gender a sexualitu skrze stand-up. Společně spoluzakládaly obor genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, jsou aktivní v organizacích zasazujících se za práva žen, menšin a přírody. Aktuálně působí Lucie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání, Kateřina pracuje v Historickém ústavu AV ČR, kde vede mezinárodní tým zkoumající vědění o zdraví žen a dětí za socialismu.

knihovnavaclavahavla

Klíčová slova

Seriál: Svobodná akademie

Cyklus přednášek, v němž přední čeští i zahraniční intelektuálové a intelektuálky vybírají z pěny dní nadčasová témata, která přesahují každodenní problémy společnosti. Nabízejí souvislosti, hledají linie rozpadu, ale i pevné body, ostrovy a pevniny v dramatické proměnnosti 21. století.


Zpět na úvodní stránku