„Franz Kafka fungoval jako kód.“ | Přednáška Veroniky Tuckerové o čtení Kafky (nejen) za normalizace

12/06/24

I přes to, že Kafkovo dílo nebylo kromě šedesátých let po roce 1948 vydáváno, nezmizelo z povědomí českých čtenářů, ba spíš naopak: šířilo se v samizdatu ve starších i nových překladech a nabývalo významů, které obohatily širokou škálu kafkovských interpretací běžných v západním světě.

Veronika Tuckerová ve své přednášce věnuje specifickým rysům české recepce Kafky v Československu během komunismu a to především dopisům z vězení Václava Havla, Jiřiny Šiklové a Milana Šimečky.

Veronika Tuckerová je germanistka a slavistka. Narodila se v Praze, vystudovala na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a od roku 2013 působí na Harvardově univerzitě v Cambridge v Massachusetts. Zabývá se českou recepcí Franze Kafky, disentem a vizuálním uměním. Publikovala v časopisech Journal of World Literature, New German Critique, Brücken a dalších. Dlouhodobě spolupracuje s časopisem Revolver Revue. Knihu Reading Kafka in Prague připravuje k vydání newyorské nakladatelství Bloomsbury Academic.

Klíčová slova

Seriál: Svobodná akademie

Cyklus přednášek, v němž přední čeští i zahraniční intelektuálové a intelektuálky vybírají z pěny dní nadčasová témata, která přesahují každodenní problémy společnosti. Nabízejí souvislosti, hledají linie rozpadu, ale i pevné body, ostrovy a pevniny v dramatické proměnnosti 21. století.


Zpět na úvodní stránku