Vzpoury II. - Bělohradský, Sidon, Schwarzenberg (26. 11. 2012)

Archivní záznam 02/12/12

Pozvání k veřejné debatě o knize rozhovorů přijali dva ze tří vzbouřenců. Knížete Karla Schwarzenberga, jehož život je vzpourou v tradici a rabína Efraima Karola Sidona, který se vládnoucí nenormalitě vzepřel příklonem k judaismu, vyslýchal novinář Karel Hvížďala.

Klíčová slova

Seriál: Karel Schwarzenberg...

Vzpomínka na Karla Schwarzenberga (1937–2023), člověka uvážlivého, moudrého a neokázalého. Noblesního vlastence a skutečného Evropana, blízkého přítele Václava Havla a spoluzakladatele Knihovny Václava Havla.


Zpět na úvodní stránku