T. G. Masaryk ve vědě i v tvorbě (22. 9. 2020)

27/09/20

Od roku 1989 prošlo masarykovské téma celou řadou proměn. Výročí let 2017–2020 (80 let od úmrtí TGM v září 2017, sté výročí vzniku ČSR v říjnu 2018 a 170. výročí narození TGM v březnu 2020) znovu posílila zájem a podnítila vznik mnoha popularizačních, komerčních i akademických prací o T. G. Masarykovi; jeho obraz i životní vklad byly různě aktualizovány prostřednictvím textů, filmů i výtvarných děl. Snahu po autentičnosti a původnosti zpracování často provázelo hledání nových forem a alternativních prezentací. Debata se soustředí na témata spojená s možnostmi „nekonečné“ inspirace výraznou historickou osobností napříč obory a žánry a na otázky spjaté s motivací tvůrců aktualizovat historické předlohy. Pozvání do debaty přijali Zdeněk Ležák, Pavel Kosatík, Paulina Skavová a Maxim Velčovský. Moderoval Vratislav Doubek. Pořádala Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem akademie věd ČR.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku