Obývák Václava Havla: Svoboda pomáhat

18/11/20

Občanská společnost zažívala za minulého režimu značný úpadek. Humanitární organizace včetně např. Československého červeného kříže byly začleňovány do systému společenských organizací Národní fronty, jako tehdy jediného možného rámce pro společenské i politické činnosti. Státní aparát zasahoval do jejich fungování i personálního obsazení. Jak je tomu se svobodou pomáhat dnes? Existují nějaké systémové brzdy, které brání lidem starat se o potřebné? Jaké jsou současné výzvy neziskových organizací z oblasti zdravotnictví a humanitární pomoci? Hosté: Kateřina Vacková a Tomáš Šebek Moderuje Barbora Šichanová.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku