Evropa a Česko 2113 - 1/4 - O historických souvislostech

Archivní záznam 29/05/13

Záznam panelové diskuse z konferece Evropa a Česko 2113
Americké kulturní centrum, Praha
24. května 2013

"Zamysleme se nad budoucností, abychom pro ni už dnes mohli něco udělat."
O HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH

Úvodní slovo: Marta Smolíková

Moderátor: Miroslav Bárta.

Účastníci: Martin Kovář, Václav Drška, Ivo Budil, Michal Stehlík

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku