Přednáška teatroložky Lenky Jungmannové: Havlova Zahradní slavnost (1. 3. 2012)

Archivní záznam 07/03/12

Přednáška teatroložky Lenky Jungmannové o genezi první Havlovy inscenované hry Zahradní slavnost (1963) představila nejen jejích pět dochovaných verzí (z toho jednu nově nalezenou), ale také sledovala motivy této hry v předcházejícím Havlově díle a vliv dalších divadelních osobností na vznik Zahradní slavnosti.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku