Československé prezidentské tradice - III. panel: Co čekat od přímé volby?

Archivní záznam 17/10/12

Zavedení přímé volby prezidenta je velkým zásahem do ústavních i politických tradic naší země. Dá se předpokládat, že přímá volba může určitým způsobem změnit rovnováhu mocí v našem ústavním systému, každopádně však poskytne hlavě státu jiný mandát, než měla dosud. Nabízí se ovšem též otázka, zda varování některých expertů ohledně přímé volby nejsou přehnaná ve světle dosavadních zkušeností s přímou volbou ve 12 dalších zemích Evropské unie, kde přímá volba prezidenta ani nezměnila systém parlamentní demokracie v prezidentské republiky, ani nevedla ke zvolení populistů. Panel by se měl pokusit nahlédnout jak možné zápory přímé volby, tak i možné klady.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku