Česko na evropské křižovatce (3. panelová diskuse)

Archivní záznam 19/05/18

Panel III.: Čím by Unie mohla být, a není? Budoucnost Evropské unie je na křižovatce. Na jedné straně se rýsuje cesta k prohloubení evropské integrace - rozšíření měnové unie, vybudování společné obrany a zodpovědnosti za zahraniční politiku. Na druhé straně sílí hlasy, volající po větší decentralizaci a návratu některých pravomocí na národní úroveň. Ani jeden z těchto postojů nereflektuje problém evropské identity, duchovního étosu spojujícího členské země a jejich občany, po kterém volal Václav Havel. V závěrečném panelu konference jsme diskutovali o možných vizích budoucnosti a hledat nové impulsy procesu evropského sjednocování. Hosté: Marek Hilšer – lékař, pedagog; Petr Hlaváček – historik; Petra Hůlová – spisovatelka; Barbora Urbanová – Stužák. Debatu moderovala Kateřina Šafaříková z týdeníku Respekt.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku