Menu en fb

Paul Wilson: Bohemian Rhapsodies

515  30/05/12
Záznam ze slavnostního uvedení knihy Paula Wilsona "Bohemian Rhapsodies", které se uskutečnilo v prostorách stálé expozice Knihovny Václava Havla. Kanadský bohemista Paul Wilson je vynikajícím překladatelem české literatury a známé je též jeho působení ve skupině The Plastic People of the Universe, v níž zpíval. Po mnoho let intenzivně píše v kanadském a americkém tisku o české literatuře a kultuře. Soubor jeho esejů a článků s českou tematikou je pro české čtenáře cenný tím, že jim dává nahlédnout český underground, disent, literaturu a politiku zvnějšku a přitom neobyčejně zasvěceně, že umožňuje spatřit mnohé z našeho života z nového a neobvyklého úhlu pohledu.

Zpět na úvodní stránku