Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných – Setkání ke 40. výročí vzniku I. PANEL (26. 4. 2018)

Archivní záznam 28/04/18

V diskusních panelech jsme se zabývali vznikem výboru, způsobem jeho práce a distribucí informací VONS do zahraničí, a dále reflexí dramatických událostí roku 1979, kdy se státní moc rozhodla výbor zlikvidovat – v květnu bylo zatčeno šestnáct jeho členů a z nich bylo šest (mj. i Václav Havel) odsouzeno k několikaletému vězení. Panel I. (Téma: Vznik VONS) Motivem k založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v dubnu 1978 byly mj. dobré zkušenosti z práce „Výboru za tři“ a snaha upozornit na případy lidí, kteří nebyli na Západě ani v Československu veřejně známí, takže je státní moc mohla pronásledovat bez rizika veřejných kampaní na jejich podporu. Hosté: Kamila Bendová, Anna Šabatová a Zofia Romaszewská. Setkání moderovala Petruška Šustrová.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku