Menu fb

Obývák Václava Havla: Svoboda informovat

211  1t
Kontrola médií byla typickým fenoménem minulého režimu. Předkládané informace v nich byly účelně selektovány a zkreslovány tak, aby sloužily k jeho upevnění. Jak se s nabytou svobodou slova proměňovala mediální sféra po roce '89? V jaké kondici je dnes? Umíme se svobodou informací jako společnost zacházet? Hosté: Nora Fridrichová a Petr Šimůnek. Moderuje Michael Rozsypal. Pořádá Knihovna Václava Havla a nezisková organizace Díky, že můžem v rámci akce Korzo Národní.

Zpět na úvodní stránku