Mezinárodní konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva 2021

29/09/21

Covidová dilemata: Práva a odpovědnost (s mimořádnou diskusí věnovanou lidskoprávní krizi v Afghánistánu)

Pandemie Covid-19 způsobila nevídanou zdravotní krizi a zabila miliony lidí, nakazila stovky milionů a zasáhla celé lidstvo. Současně vyostřila společenská dilemata, nerovnosti a volby, které stojí před lidstvem. Mnohé z nich se týkají základních lidských práv tvořících pilíře moderní liberální demokracie. Během akutní krize se individuální práva čím dál více dostávala do konfliktu se zájmy společnosti jako celku. Obrovské rozdíly v přístupnosti očkování mezi vysoce rozvinutými a rozvíjejícími se zeměmi představují hrozbu vystupňování existujících nerovností a humanitárních krizí v některých částech světa. Výsledná debata v médiích a na sociálních sítích, která nevyhnutelně obsahuje i nepravdy, fake news a dezinformace vyvolává nové otázky o potenciálních hranicích neomezené svobody projevu a s nimi i přízrak cenzury. Tato a další dilemata ilustrují chybění všeobecně akceptovaného rámce pro zvažování našich práv v kontextu naší zodpovědnosti. Po nějakou dobu se lidská práva a jejich definice vyvíjela bez velkého zřetele na související odpovědnost. Václav Havel, s nezpochybnitelnou celoživotní historií boje za lidská práva, může sloužit též jako příklad rozhodného zastánce vazby mezi právy a zodpovědností. Konference konaná při příležitosti udělení Ceny za lidská práva Václava Havla za rok 2021 poskytne fórum pro diskusi o těchto naléhavých otázkách. Během našich úvah nad lidskoprávními důsledky pandemie Covid-19 se v Afghánistánu rozhořela lidskoprávní krize toho největšího rozsahu, kterou nemůžeme opomenout. V mimořádném diskusním panelu nabídneme komentáře bezprostředně probíhajících událostí. 

Program konference

  • Zahájení – Michael Žantovský
  • Úvodní slovo – Jared Genser
  • Rozhovor s Taťjana Chomičová, sestra laureátky Ceny: Maryji Kalesnikavové / Moderátor: Michael Žantovský,
  • Panel I: Diskuse s finalisty Ceny Václava Havla za lidská práva: Taťjana Chomičová, Pierre Haski, Scholastique Rukukiová / Moderátor: Tereza Engelová
  • Panel II: Kovidová dilemata: Práva a odpovědnost – Jan Kysela; Petr Mikeš; Marek Orko Vácha / Moderátorka: Lenka Zlámalová
  • Panel III: Mimořádná diskuse věnovaná lidskoprávní krizi v Afghánistánu – Fatima Rahimi; Václav Pecha; Jiří Přibáň; Tomáš Vlach / Moderátor: Jakub Szántó
  • Závěrečné slovo – Karel Schwarzenberg 

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku