Evropské dialogy Václava Havla: Pravda už byla?, Plzeň

10/05/22

Evropské dialogy Václava Havla jsou mezinárodním projektem, jenž si klade za cíl otevírat a vést diskusi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k evropskému duchovnímu odkazu Václava Havla.

Letošní dialogy v Plzni zahájil Pavel Mentlík, děkan Fakulty pedagogické ZČU. Následné zdravice pronesli Martin Baxa, ministr kultury České republiky, a Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla. V debatě vystoupili Jan Paďourek – bezpečnostní expert se specializací na zpravodajské služby a bezpečnostní hrozby, pedagog působící na Policejní akademii ČR a CEVRO Institut, a Ondřej Kundra – investigativní novinář specializující se na českou politiku a justici a dezinformační kampaně. Diskusi moderoval historik a filozof Petr Hlaváček. Závěrečné slovo pronesl Jáchym Topol, dramaturg Knihovny Václava Havla.

Více na www.vaclavhavel.cz/cs/dialog/praha-2022

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku