Jacques Rupnik – 20. století v textech Josefa Guttmanna

01/11/23

Josef Guttmann, levicový intelektuál a později člen vedení KSČ, se na počátku třicátých let 20. století se stranou rozešel a spolu se Závišem Kalandrou se stal význačným levicovým oponentem. Československo opustil koncem roku 1938 a o tři roky později se usadil v New Yorku, kde pod pseudonymem působil jako přední znalec dění v sovětském bloku, kritik totalitarismu a autor prvních článků o antisemitském procesu se Slánským. Jeho české texty z třicátých let spolu se studiemi a eseji o povaze komunistických režimů, genocidě a antisemitismu psané již ve Spojených státech vybral Jacques Rupnik a vycházejí v jeho původní vlasti poprvé.

O knize s Jacquesem Rupnikem hovořili Daniela Kolenovská z Fakulty sociálních věd UK a historik Martin Groman.

Debatu moderoval historik Petr Brod.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku