Charta 77 – Tři generace opozice, reflexe totality (6. 5. 2019)

Archivní záznam 09/05/19
Vliv Charty 77 a dalších opozičních uskupení na předlistopadový režim je u nás známý. Méně známé jsou ovšem osudy mnohých signatářů. Co vůbec podpis Charty v totalitní společnosti znamenal? A lze říci, že činnost v opozici zavazuje dodnes? Jan Souček (1899–1983), sociolog, psycholog, filozof, vyučoval na bytových seminářích a podílel se na organizaci „Patočkovy létající univerzity“. O jeho životě a činnosti hovořil historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. Dále hovořil spisovatel Petr Koudelka, který uvedl román Peříčka, peříčka… bez naděje na vydání dopsaný v roce 1988. V groteskním románu autor reflektuje dvacet let pobytu v „šedé zóně“ socialistické normalizace. Nejmladší generaci disentu zastoupil chartista Karel Koutský, vnuk Jana Součka, účastník nepovolených koncertů a demonstrací, distributor mj. undergroundového Vokna či Informací o Chartě, student bytových seminářů, vedených mj. Radimem Paloušem, Oto Mádrem či Josefem Zvěřinou, dnes fotograf. Uvedli jsme dříve trezorový dokument Televizní kulturní revue ze sedmdesátých let „Kroky“ Petra Koudelky a promítli fotografie Karla Koutského, evokující dobu od osmdesátých let až po současnost. Diskuzi promluvou i hrou na kytaru podpořil undergroundový katolický kněz Ladislav Heryán. Na housle zahrál Ota Lébr. Večer moderoval Prokop Tomek.

Klíčová slova


Zpět na úvodní stránku