„Hledáme tajnou řeč ptáků, hmyzu a rostlin.“ Přednáška bioložky Kateřiny Sam pro Svobodnou akademii

23/01/24

Potravní interakce a komunikace v rámci nich hrají zásadní roli při udržování rovnováhy a podpoře rozmanitosti v přírodních ekosystémech. Nerovnováha v interakcích predátor-kořist může ovlivnit koloběh živin i různé charakteristiky rostlin. Netopýři, ptáci a mravenci patří bezesporu mezi nejvýraznější hmyzožravé predátory, jejichž vymizení může ovlivnit populace hmyzí kořisti a později i rostliny. Rostliny se ale býložravému hmyzu samy intenzivně brání a s predátory na vyšších potravních úrovních komunikují o přítomnosti hmyzu různými způsoby.

Kateřina Sam je česká vědkyně, terénní bioložka a ekoložka Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zkoumá nepopsané vztahy přírody. V pralesích Papuy Nové Guiney i na dalších exotických místech světa zkoumá vztahy mezi masožravými ptáky a hmyzem, nebo mapuje reakci stromů na to, když je zbaví housenek. Časopisem Forbes byla zařazena mezi nejlepší současné české vědkyně.

Klíčová slova

Seriál: Svobodná akademie

Cyklus přednášek, v němž přední čeští i zahraniční intelektuálové a intelektuálky vybírají z pěny dní nadčasová témata, která přesahují každodenní problémy společnosti. Nabízejí souvislosti, hledají linie rozpadu, ale i pevné body, ostrovy a pevniny v dramatické proměnnosti 21. století.


Zpět na úvodní stránku