„Jazyk je vždycky kontextový.“ Přednáška lingvistky Hany Dufkové o síle slov || Svobodná akademie

02/05/24

Co se to děje se silnými slovy: o změnách v jazyce a ve společnosti

Jazyk je jedním z důležitých nástrojů budování ideologií a jedním z hlavních prostředků manipulace. Snadnou cestou k ovlivňování společnosti je používání klíčových výrazů, které na sebe vážou silné, kulturně a historicky podmíněné konotace. Tyto konotace, často negativní, už dávno nemusejí odpovídat původnímu obsahu těchto výrazů a jejich užití. Například fašismus už dlouho není jen termínem pro označení italské meziválečné ideologie a nezůstalo ani u jeho rozšířeného užití za doby druhé světové války. Analogické posuny v užívání můžeme sledovat i u dalších slov z podobného významového pole, jako je nacismus, nacista, totalita, komunismus, komunista, bolševik, neo/marxista aj. Nahlížet na tento posun jako na pouhé vyprázdnění dané neznalostí mluvčích by bylo lingvisticky zavádějící a společensky neobezřetné.

Během přednášky se lingvistka Hana Dufková snažila ukázat, že něco podstatného o vzestupu fašismu a dalších podobných slov v současném diskurzu umějí říct jazykové korpusy, obrovské elektronické databáze jazykových projevů. S oporou o reálná jazyková data nabídla odpověď na to, jestli a jak a pročz ne/lze jazykovou změnu zastavit.

Klíčová slova

Seriál: Svobodná akademie

Cyklus přednášek, v němž přední čeští i zahraniční intelektuálové a intelektuálky vybírají z pěny dní nadčasová témata, která přesahují každodenní problémy společnosti. Nabízejí souvislosti, hledají linie rozpadu, ale i pevné body, ostrovy a pevniny v dramatické proměnnosti 21. století.


Zpět na úvodní stránku